Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci:

Dana Harvanová - riaditeľka školy

Mária Šuleková, Mgr. - zástupca riaditeľa

Mária Vykoukalová - učiteľka

Edita Trávníková, Mgr. - učiteľka

Anna Gaľová, Mgr. - učiteľka

Renáta Štefanovičová - učiteľka

Ivana Kráčmar, Ing. - učiteľka

Ingrid Vargová - učiteľka

Lívia Sladiková, Mgr. - učiteľka

Eva Guľová - učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Marcela Vinclerová - vedúca ekonomicko-hospodárskej činnosti

Mária Forgáčová  - mzdová pracovníčka

Ján Kamenský, Ing. - informatik

Mária Hvizdáková - školníčka

Irena Čillíková - upratovačka

Gabriela Ukašíková - upratovačka

Zamestnanci kuchyne:

Janette Sopková - vedúca ŠJ

Monika Kunzová - kuchárka

Jolana Beránková - kuchárka

Beáta Beerová - pomocná sila v kuchyni

 

 

 

 

Najnovšie novinky

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin:

od 01.07. do 26.07.2019

bude MŠ

Z A T V O R E N Á !!!

Náhradná MŠ - MŠ Jarná v Košiciach.

Prevádzka v MŠ bude obnovená v redukovanom (prázdninovom) režime dňa 29.07.2019.

Školský rok 2019/2020 začne 02.09.2019.

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie