Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci:

Dana Harvanová - riaditeľka školy

Mgr. Mária Šuleková - zástupca riaditeľa

Mária Vykoukalová - učiteľka

Mgr. Edita Trávníková - učiteľka

Mgr. Anna Gaľová - učiteľka

Renáta Štefanovičová - učiteľka

PaedDr. Edita Bóková - učiteľka

Ingrid Vargová - učiteľka

Mgr. Lívia Sladiková - učiteľka

Eva Guľová - učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Marcela Vinclerová - vedúca ekonomicko-hospodárskej činnosti

Mária Forgáčová  - mzdová pracovníčka

Ján Kamenský, Ing. - informatik

Mária Hvizdáková - školníčka

Irena Čillíková - upratovačka

Gabriela Ukašíková - upratovačka

Zamestnanci kuchyne:

Janette Sopková - vedúca ŠJ

Monika Kunzová - kuchárka

Jolana Beránková - kuchárka

Lucia Weiserová - pomocná sila v kuchyni

 

 

 

 

Najnovšie novinky

Karneval

Karneval

23.01.2020

od 9.30 hod.

 

sa v našej materskej škole uskutoční detský karneval s ujom Ľubom spojený s fotením. Fotenie začína o 08.00 hod.

 

Tešíme sa na stretnutie s maskami.

Prerušenie prevádzky

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

v čase vianočných prázdnin

23.12.2019 - 07.01.2020

bude naša materská škola ZATVORENÁ!!!

 

Náhradná MŠ bude materská škola na Jarnej ulici v Košiciach.

 

Tešíme sa na Vás 08.01.2020 (streda).

 

Veselé sviatky.

Prerušenie prevádzky v školskom roku 2019/2020

Prerušenie prevádzky v školskom roku 2019/2020

 

 

       

 

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie