Voľné pracovné miesto na zástup PN

Riaditeľka MŠ príjme na zastupovanie učiteľku MŠ počas PN s nástupom ihneď.

Vzdelanie:

  • úplné stredoškolské vzdelanie  - učiteľstvo pre materské školy
  • vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementrárna pedagogika

Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky na mailovú adresu mspa@mspa.sk, prípadne doručiť osobne na adresu školy.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • profesijný životopis
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní