Usmernenie zo 06.02.2021

Oznámenie zriaďovateľa.odt