Prevádzka MŠ 25.1.2021 - 29.1.2021

Vážení rodičia,

 

Vážení rodičia,

Vzhľadom na kritickú situáciu v súvislosti s COVID-19 a na základe rozhodnutia MŠVVa Š SR a v spolupráci v usmerneniach zriaďovateľa  Košice-Staré Mesto Vám oznamujeme následovné informácie:


MŠ bude OTVORENÁ od 25.01.2021 zatiaľ do 29.01.2021

Príchod do MŠ je od 6.30 hod. do 7.55 hod.
Budova MŠ sa zatvára o 16.30.hod. Prosím dodržujte čas!

MŠ BUDE OTVORENÁ
- LEN PRE DETI zdravotníkov.
- LEN PRE DETI zákonných zástupcov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre- policajt,vojak,hasič,  (viac najdete v zákone č.45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre)
- Všetkým rodičom, ktorí prejavia záujem umiestniť dieťa do MŠ /usmernenie starostu MČ KE - Staré Mesto/
- LEN PRE DETI zákonných zástupcov, rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu (home office) 
 a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.
POTVRDENIE OD ZAMESTNÁVATEĽA  noste so sebou v prípade kontroly.
 
Prosím Vás pošlite na @ skola.park@centrum.sk pravdivú informáciu pri nahlasovaní mena svojich detí, ktoré budú navštevovať MŠ od 25.01.2021 do 29.01.2021.
 
NAHLÁSIŤ PROSÍM DO PIATKU 22.01.2021 do 09.00 hod.
 Z dôvodu:
 organizácie prevádzky MŠ,počet zamestnancov a aj z ekonomického hľadiska nákupu, množstva potravín pre počet detí, ktoré prídu OD 25.01.2021 DO 29.01.2021 DO MŠ.
Ostatným deťom budeme posielať rôzny materiál k aktivitám, činnostiam, ktoré sú plánované
v našich učebných osnovách prezenčne aplikované na aktuálne podmienky. Nebudú sa nudiť,
samozrejme s Vašou pomocou a spoluprácou s nami.              

Naďalej Vám budeme podľa aktuálnej situácie a pokynov zriaďovateľa preposielať informácie.
Sledujte médiá, informácie na webových stránkach kosice-city.sk , na www.minedu.sk ,
na https://www.eprivacygdpr.sk/nové opatrenia-od-1-1-2021-do-24-1-2021 I E-Privacy GDPR
  
  
 Buďme VŠETCI zodpovední, trpezliví a VŠETCI sa vrátime veselší a hlavne zdraví.
  
 S úctou 
 Dana Harvanová