Oznam o prerušení prevádzky

 

 

Na základe rozhodnutia RÚVZ - Košice je naša Materská škola od:

18.01.2021 - 24.01.2021

 

Z A T V O R E N Á !

 

z dôvodu zistenia pozitívnej osoby v našej MŠ.

 

Manuál opatrení pre MŠ:

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/