Karanténa


  

 Oznamujem Vám, že materská škola je v dňoch:


 od 03.03.2021 (streda)

do 16.03.2021 (utorok) vrátane
  
 

Z A T V O R E N Á

 

 - usmernenie RÚVZ - vyhlásená karanténa.
  
                   Dôvod -pozitívna osoba v MŠ.

 

Za pochopenie ďakujem

Dana Harvanová

riaditeľka školy