Najnovšie novinky

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin:

od 01.07. do 26.07.2019

bude MŠ

Z A T V O R E N Á !!!

Náhradná MŠ - MŠ Jarná v Košiciach.

Prevádzka v MŠ bude obnovená v redukovanom (prázdninovom) režime dňa 29.07.2019.

Školský rok 2019/2020 začne 02.09.2019.

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie