Správy, tlačivá, zverejňovanie

Materská škola, Park Angelinum 7, Košice - Staré Mesto s programom „Pomôž mi, aby som to urobil sám“ je správna voľba pre Vaše dieťa. Nechýbajú ani kultúrne podujatia, deti často navštevujú výstavy, múzeá, planetáriá, či mávajú divadelné predstavenia. Deťom otvárame taktiež možnosť hravou formou spoznávať cudzí jazyk, či navštevovať krúžky, a to detský aerobic a hudobno-pohybový krúžok.

Najnovšie novinky

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin:

od 01.07. do 26.07.2019

bude MŠ

Z A T V O R E N Á !!!

Náhradná MŠ - MŠ Jarná v Košiciach.

Prevádzka v MŠ bude obnovená v redukovanom (prázdninovom) režime dňa 29.07.2019.

Školský rok 2019/2020 začne 02.09.2019.

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie