Správy, tlačivá, zverejňovanie

Materská škola, Park Angelinum 7, Košice - Staré Mesto s programom „Pomôž mi, aby som to urobil sám“ je správna voľba pre Vaše dieťa. Nechýbajú ani kultúrne podujatia, deti často navštevujú výstavy, múzeá, planetáriá, či mávajú divadelné predstavenia. Deťom otvárame taktiež možnosť hravou formou spoznávať cudzí jazyk, či navštevovať krúžky, a to detský aerobic a hudobno-pohybový krúžok.

Najnovšie novinky

Prerušenie prevádzky v školskom roku 2019/2020

Prerušenie prevádzky v školskom roku 2019/2020

 

 

       

 

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Úrad verejného zdravotníctva SR - vyjadrenie

Požiadavky rodičov v súvislosti so stravovaním detí v MŠ - vyjadrenie