Venujte nám 2% z dane

 

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,      

 

obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie 2% Vami zaplatenie dane.

 

Pokiaľ sa rozhodnete darovať ich nám, umožnite nám zakúpiť nové učebné pomôcky na podporu vzdelávania, resp. inováciu interiéru a exteriéru MŠ pre Vaše deti. Stačí, ak dáte svojej mzdovej účtovníčke potvrdiť „Potvrdenie o zaplatení dane...“ a vypíšete „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane...“ /týka sa fyzických osôb, za ktorých daňové priznanie robí zamestnávateľ/. Po vyplnení stačí, ak tlačivá prinesiete do materskej školy a odovzdáte ich na ekonomickom oddelení. My už všetko ostatné vybavíme na Daňovom úrade. Peniaze budú poukázané na účet Rodičovského združenia materskej školy vedeného vo VÚB banke. U právnických a fyzických osôb, ktorí si podávajú priznanie sami je vyhlásenie o poukázaní 2% z dane súčasťou daňových priznaní.

 

Tlačivá je potrebné odovzdať najneskôr do 24. apríla 2020.

 

Veríme, že sa rozhodnete vypomôcť nám týmto spôsobom, za čo Vám vopred ďakujeme.

 

 

Ďakujeme

Vyhlásenie - tlačivo