Usmernenie z 26.01.2021

USMERNENIE

zriaďovateľa MŠ

v pôsobnosti MČ KE - Staré Mesto

zo dňa 26.01.2021

S účinnosťou od 28.01.2021 mimoriadne prerušujem školské vyučovanie. Prerušenie školského vyučovania sa netýka len detí zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a detí zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (tzv. home office - HO). Ide predovšetkým o deti rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, požiarnikov, učiteľky MŠ, učiteľov vzdelávajúcich dištančne  i pracovníkov v elektrárňach, predavočov a predavačiek v otvorených obchodoch - pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

 

Od 27.01.2021 bude zároveň potrebné, aby sa negatívnym antigénovým alebo RT - PCR testom vykonaným v období od 18.01.2021 preukázal aspoň jeden z rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ.

 

Zákonný zástupca predloží pri nástupe:

  • vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Príloha č. 4 
  • https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/